08-400 20 914 info@anzena.se

Outsourcing

Vi levererar en funktion- och användarupplevelse som matchar era förväntningar och behov.

Outsourcing

Anzena har lång teknisk erfarenhet av att leverera stora skalbara server och lagringslösningar. Denna kunskap ligger som grund för vår egna tekniska plattform där skalbarhet, säkerhet och kostnadseffektivitet är en grundval för den plattform vi har idag.

Vår fokus ligger inte på hur många CPU’s eller hur mycket minne som används per system – vår fokus ligger på funktion och upplevelse.

Ni berättar förutsättningarna ur ett användarperspektiv så levererar vi en funktion- och användarupplevelse som matchar era förväntningar och behov.

Vår tekniska plattform är toppmodern och huseras primärt på två siter i Storstockholmsregionen. Hallarna är direktanslutna mellan varandra genom egen fiber för att säkerställa full kontroll och att kundens data inte lämnar Sveriges gränser. Alla system har två dataägare för maximera datatillgänglighet och säkerhet.

Inom området outsourcing levererar vi;

  • Virtuella privata servrar med eller utan katastrofhall,
  • Cloud disaster recovery, objektbaserad långtidslagring & långtidsarkivering
  • Privat virtuell miljö – För kunder med verksamhetskrav på att data inte skall ligga på delade system är detta lösningen för er.
  • Delad virtuell miljö – För kunder med fokus på lite mer kostnadseffektiva, men ändå för ändamålet skräddarsydda lösningar.

Alla lösningar kan självfallet erbjudas med eller utan replikering till katastrofhall.

 

Drift 

Anzena har en effektiv driftsorganisation för uppdrag i vår egen miljö, såväl som på plats ute hos kund. Som kund får man, som ett led i vårt kvalitetsarbete, alltid en TAM(Technical Account Manager) som är ansvarig för just er miljö. Detta för att vi skall kunna säkerställa en maximal servicegrad till alla våra kunder. TAM har alltid stöd av sina kollegor i gruppen och arbetar primärt proaktivt på sina ansvarsområden.