08-400 20 914 info@anzena.se

Co-location

I dagens affärsvärld är data kanske den absolut viktigaste tillgång ett bolag har. Data är inte bara den information som för verksamheten framåt, det är också data som skriver verksamhetens historia.

Vi ställer högre krav

Data hanterad på rätt sätt öppnar nya möjligheter och skapar nya vägar för samarbeten. Fokus ligger inte längre bara på lagringsutrymme och tillgänglighet utan också på vilka som skapat datan, vad den handlar om och vilka som får access till den.

Många företag står därför inför, eller har redan infört processer och stöd för, att skydda och hantera sin data. Steget från ledningsstrategi till verklighet är inte alltid enkelt eftersom bolaget har fokus på den egna verksamheten. Många bolag idag har en så kallad cloudfirst strategi för att möta dessa krav, detta mot bakgrund av effektiviserings krav och sänkta kostnader.

Digiplex Upplands Väsby

Den främsta fördelen med att välja en trygg och stabil molnmiljö är att vi tänker på allt det som är viktigt för att bolagets data ska vara både säker och tillgänglig för rätt personer.

Ett naturligt första steg är att bli av med hårdvara som står på kontoret eller på annan plats som inte ligger i linje med verksamhetskraven för dagens moderna bolag.

De olika komponenterna som är viktigast för en sömlös integration är främst:

  • Valfrihet mellan olika tjänster (hybrid)
  • Säkerhet (fysiskt skalskydd)
  • Tillgänglighet (ström, kyla, SLA)
  • Skalbarhet
  • ISO – Miljö
  • Proaktivitet
  • Så få kontakter som möjligt

Långsiktighet och kostnadseffektivitet

Förutom att man inte tar tillvara på stora möjligheter till kostnadsbesparingar finns det även hot och risker som många svenska bolag idag är exponerade för. Detta beror på att data inte hanteras som en av de mest värdefulla tillgångarna i organisationen.

Inbrott är något som inte bara kan innebära en förlust men också en risk att data hamnar i orätta händer. I samband med brand är både hettan och tillförande av vatten vid släckning något som orsakar enorma förluster. När en brand släcks i en kontorsfastighet kan access till data av säkerhets eller utredningstekniska skäl nekas. Något som medför att bolaget kan få ett långt och kostsamt avbrott i verksamheten.

Miljö när det kommer till data är inte bara att den elektricitet som förbrukas ska vara producerad på ett klimatsmart sätt; utan den ska givetvis levereras utan strömspikar och utan avbrott. Miljö är också där datan lagras och har stor inverkan på tillförlitligheten. Vi hanterar data varsammare än de bästa producenterna av årgångsvin måste göra med sina druvor. Luftkvalitet och temperatur ligger alltid inom optimala gränsvärden för att garantera både säkerhet och tillgänglighet.

Varför Co-location?

et-

Skalskydd

Platsen är övervakad 24/7-365, bemannad med väktare dygnet runt.

Det yttersta skalskyddet består av dubbla industristaket som är 5 meter höga samt en bil-fälla som säkerställer att en bil per passage kan passera. Detta minimerar risken för obehörig access.

et-

Luftskydd

Anläggningen tvättar all inkommande luft från partiklar som kan vara skadliga för IT-utrustning, så som betongdamm, rök med mera.

Kylan som kyler hallen är i sig ett helt slutet system som inte heller de kan försämra luftkvaliteten.

fa-

Temperatur

Luften i hallen är garanterat att vara inom det temperaturområde som IT-systemen fungerar bäst i.

Detsamma gäller för fukthalten i luften som även den mäts och övervakas dygnet runt för att alltid vara inom rätt område.

material-

Ren el utan avbrott

Utrustningen försörjs hela tiden med ström som tvättats genom batterier och fördelas alltid på två olika matningar från kraftstation helavägen in till racket diversifierat.

fa-

Ekonomi/miljö

Vid byggnationen lades det ner otrolig fokus på energieffektivitet ur såväl kostnadsperspektiv som miljöperspektiv. Detta arbete har lett till att de minimerat de gånger som extra el behövs för att kyla luften i hallen. Endast de få dagarna som temperaturen överstiger 26 grader sker detta och då gradvis efter behov.

fa-

Hybrid

De kunder som använder oss som en grundplattform har lätt att börja konsumera publika molntjänster och våra egenproducerade premiumtjänster för att byta ut gamla system eller vid aktivera dessa vid tillfälliga behov.

material-

DR-hallar

Eftersom vi har andra datahallsleverantörer med i vårt erbjudande kan vi enkelt addera tjänster som återläsningar vid eventuella katastrofer till annan plats.

fa-

Konnektivitet

Vi har tre primära ISPer som vi är kopplade mot där vi enkelt och kostnadseffektivt kan erbjuda internet access via. Vi kan också leverera MPLS baserat på kundens egna upphandlade IP miljö.

Välj det paket som passar er bäst

Alltid utan bindningstid

KONTAKTA MIG

Jag är intresserad av Co-location

12 + 7 =