08-400 20 914 info@anzena.se

Konsultation

Vår ambition är att leverera en konsult snabbare med högre kompetens till en lägre kostnad.

Anzena har ett utbrett samarbete med marknadens bästa aktörer och kan vid varje tillfälle erbjuda en mycket hög kompetens till rätt kostnad. Vi täcker och kan leverera profiler för de flesta områden inom ramen för datacenter, projektledning, driftkonsulter, resurskonsulter, helpdesk, databas, Microsoft med mera.

Kontakta oss gärna för att boka ett möte med någon av våra specialister för en närmare presentation.

Ring: 08-400 20 914